Ustawa o Kontroli Substancji Toksycznych (Toxic Substances Control Act, TSCA) - o co chodzi?

Amerykańska Ustawa o Kontroli Substancji Toksycznych (U.S. Toxic Substances Control Act of 1976, TSCA) dotyczy produkcji, importu, stosowania, oraz utylizacji niektórych substancji chemicznych w Stanach Zjednoczonych. Ustawa upoważnia amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) do wymagania sprawozdawczości, ewidencjonowania, oraz ograniczeń dotyczących substancji chemicznych/mieszanin. Celem TSCA jest zapobieganie lub redukcja ryzyka zdrowotnego oraz zanieczyszczenia środowiska.

TSCA wprowadziła szereg wymagań prawnych. Należą do nich, między innymi, ograniczenie lub zakaz stosowania pewnych substancji, oraz wprowadzenie opłat importowych dla niektórych substancji uznanych za priorytetowe.

 

Źródło: https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-toxic-substances-control-act

Stan z dnia 2021-03-12.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze