SCIP i nazwa wyrobu

Pytanie: Co należy podać jako nazwę wyrobu w bazie danych SCIP?

Odpowiedź: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) definiuje nazwę wyrobu jako “nazwę wyrobu lub obiektu złożonego nadaną przez podmiot zgłaszający. Nazwa powinna być prosta, jasna i zwięzła, lecz jednocześnie opisowa dla deklarowanego wyrobu lub obiektu złożonego (np. śruba, ostrze, temperówka, zegarek cyfrowy, silnik, motocykl)."

Zazwyczaj można użyć nazwy części lub produktu z bazy danych, o ile jest ona zarówno wystarczająco opisowa, jak i ogólna. Długie opisy zawierające skróty (np. "SCR, 3/16, 2-in, Brass") są zazwyczaj zbyt szczegółowe. Określenie "śruba" byłoby lepszą nazwą wyrobu; wypełniając pole “numer części” można rozróżnić rodzaj śruby. Jeżeli istnieje taka potrzeba, można podać dalsze szczegóły wypełniając inne pola dotyczące cech charakterystycznych.

Nadając nazwę wyrobu należy unikać poufnych informacji gospodarczych (confidential business information, CBI) oraz unikatowych identyfikatorów. Używanie CBI lub unikatowych identyfikatorów może wyjawić zbyt wiele informacji na temat produktu i stanowić ryzyko związane z pozyskiwaniem danych (data mining). Podane informacje powinny być ogólne, zarówno na poziomie produktu, jak i części. Należy podać wystarczająco dużo informacji, aby część była rozpoznawalna przez inne organy które mogą mieć dostęp do danych (np. podmiot gospodarujący odpadami).

Nadanie nazw wyrobów nie jest trudne, o ile nazwy są zwięzłe i ogólne. Aby rozróżnić części i produkty nie wyjawiając zbyt wiele informacji, można użyć innych pól dotyczących cech charakterystycznych.

 

Źródło: https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/scip_data_model_en.pdf/0909053f-6f23-5fa9-5d99-044493423ed9

Stan z dnia 8 grudnia 2020.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze