Wniosek Regulacyjny Dotyczący Chińskiej Dyrektywy RoHS

Co to jest?
Chińska Dyrektywa RoHS to Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i ma zastosowanie do produktów elektrycznych i elektronicznych (EEP) wprowadzanych do obrotu w Chinach. Dyrektywa wymaga identyfikacji i oznakowania EEP zawierających 6 substancji objętych ograniczeniami powyżej określonego progu.

Klient żąda deklaracji dotyczącej Chińskiej Dyrektywy RoHS, która stwierdza, czy części/produkty zawierają którąkolwiek z 6 substancji przekraczających określony próg oraz Okres Użytkowania Przyjaznego dla Środowiska (Environment-Friendly Use Period/EFUP), jeśli dotyczy. 

Nawet jeśli części/produkty nie są elektryczne lub elektroniczne, klient może nadal prosić o deklarację RoHS, ponieważ jeśli części/produkty są zawarte w innym produkcie końcowym, to cały produkt musi być zgodny z dyrektywą RoHS.

Jak mam zacząć?
Aby móc zrealizować to żądanie, potrzebne są informacje na temat substancji chemicznych zawartych w częściach lub produktach. Jeśli nie produkujecie tych części/produktów samodzielnie, informacje te należy uzyskać, zwracając się do dostawców.

Deklaracja powinna zostać złożona na papierze firmowym z aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej. Powinna ona również zawierać jasne stanowisko, czy części/produkty, które są dostarczane klientowi, zawierają czy też nie zawierają żadnej z 6 substancji objętych Chińską Dyrektywą RoHS.

Jeśli części/produkty zawierają którąkolwiek z 6 substancji, należy podać Okres Użytkowania Przyjaznego dla Środowiska (EFUP - Environment-Friendly Use Period).

Dlaczego mój klient pyta mnie o te informacje?
Klient prosi o te informacje w celu określenia wszelkich działań (takie jak identyfikacja i oznakowanie), które są wymagane przez Chińską Dyrektywę RoHS w celu wprowadzenia produktu na rynek w Chinach. 

Dodatkowo, jeśli produkt końcowy należy do 12 typów produktów wymienionych w katalogu 2018 (i nie jest specjalnie zwolniony), klient może wykorzystać te informacje w celu poparcia własnej oceny zgodności i/lub przygotowania wymaganych zgłoszeń do bazy danych. 

Podsumowując, klient potrzebuje tych informacji, aby móc wprowadzić swoje części/produkty na rynek Chiński.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum Pomocy Dostawcy lub można się skontaktować z Assent pod adresem: compliancesupport@assent.com.

+1-877-902-3150 English
+1-855-724-7044 Deutsch
+1-855-724-5211 中文热线
+1-855-724-6196 Français
+1-855-724-6215 Italiano
+1-855-724-7015 日本語
+1-855-724-1775 Español
+1-855-724-4759 Português
+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze