Wniosek Regulacyjny Dotyczący Kalifornijskiego Aktu Dotyczącego Prawa do Informacji o Produktach Czyszczących

Co to jest?
Kalifornijski Akt Dotyczący Prawa do Informacji o Produktach Czyszczących z 2017 r. (również zwany SB 258) to Kalifornijska ustawa wymagająca od producentów środków czystości sprzedawanych w Kalifornii ujawnienia pewnych informacji o składnikach produktu. 

Ustawa ma zastosowanie do niektórych produktów czyszczących i odświeżających sprzedawanych w Kalifornii i używanych głównie do celów sprzątania instytucji lub domów. Producenci objęci tym zakresem muszą przekazać swoim klientom określone informacje, jeżeli dane produkty zawierają substancje chemiczne znajdujące się na wskazanej liście.

Jak zacząć?
Aby móc zrealizować to żądanie, potrzebne są informacje na temat substancji chemicznych zawartych w częściach lub produktach. Klient prosi między innymi o podanie nazwy substancji chemicznej, numeru CAS oraz roli, jaką substancja ta odgrywa w produkcie. Jeżeli nie produkujecie produktów samodzielnie, informacje te należy uzyskać od dostawców.

Dlaczego mój klient pyta mnie o te informacje?
Klient prosi o te informacje w celu określenia wszelkich działań, które musi podjąć zgodnie z warunkami tej ustawy, takich jak umieszczanie informacji na Internecie lub aktualizacja etykiet produktów.

Podsumowując, klient potrzebuje te informacje w celu dalszego wprowadzania wyznaczonych produktów na rynek w Kalifornii oraz wspierania bieżących wysiłków na rzecz przejrzystości i bezpieczeństwa produktów czyszczących.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum Pomocy Dostawcy lub można się skontaktować z Assent pod adresem: compliancesupport@assent.com.

+1-877-902-3150 English
+1-855-724-7044 Deutsch
+1-855-724-5211 中文热线
+1-855-724-6196 Français
+1-855-724-6215 Italiano
+1-855-724-7015 日本語
+1-855-724-1775 Español
+1-855-724-4759 Português
+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze