Wniosek Regulacyjny Dotyczący Rozporządzenia w Sprawie Dostarczania i Stosowania Produktów Biobójczych

Co to jest?

Rozporządzenie w Sprawie Dostarczania i Stosowania Produktów Biobójczych wymaga aby produkty biobójcze zostały zatwierdzone i zautoryzowane przed wprowadzeniem ich do obrotu na rynek w UE, oraz ustanawia procesy rejestracji, przeglądu i autoryzowania produktów biobójczych. Aby spełnić wymogi rozporządzenia, klient jest zobowiązany określić, które produkty biobójcze są stosowane w jego łańcuchach dostaw, i upewnić się, że na każdym etapie produkcji stosowane są wyłącznie zatwierdzone substancje biobójcze.

Produkty biobójcze lub biocydy zawierają substancje czynne, które kontrolują wzrost, czynią nieszkodliwymi lub niszczą szkodliwe organizmy (takie jak bakterie lub pleśnie) za pomocą środków chemicznych lub biologicznych. Produkty biobójcze chronią ludzi, zwierzęta lub przedmioty nieożywione przed szkodliwym działaniem tych organizmów. Biocydy są często stosowane do produktów, takich jak dywany, podłogi, lub pokrowce na siedzenia łodzi. Jednakże aktywne składniki produktów biobójczych mogą być szkodliwe dla ludzi lub środowiska. W związku z tym istnieją przepisy, które zapewniają, że firmy wykorzystują w swoich produktach wyłącznie zaaprobowane biocydy pochodzące od zatwierdzonych dostawców.

Jak mam zacząć?

Aby móc zrealizować to żądanie, potrzebne są informacje na temat substancji chemicznych zawartych w częściach lub produktach. Klient prosi między innymi o podanie nazwy substancji biobójczej, numeru CAS oraz nazwy dostawcy produktu biobójczego. Jeśli nie produkujecie tych części/produktów samodzielnie, informacje te należy uzyskać, zwracając się do dostawców.

Dlaczego mój klient pyta mnie o te informacje?

Celem tej prośby jest zebranie informacji o tym, czy substancje biobójcze są obecne w częściach/produktach, które są dostarczane klientowi. Pozwoli to klientowi na zebranie danych dotyczących wszelkich aktywnych produktów biobójczych w łańcuchu dostaw, w tym informacji o producencie, pochodzeniu i specyficznym składzie chemicznym wszelkich stosowanych produktów biobójczych.

Klient wykorzysta te informacje w celu wykazania zgodności z wymogami Rozporządzenia w Sprawie Dostarczania i Stosowania Produktów Biobójczych, a także w celu określenia wszelkich potencjalnie niezbędnych dalszych działań. Na przykład, jeśli klient zidentyfikuje niezatwierdzony produkt biobójczy w łańcuchu dostaw, może być zmuszony do zastosowania alternatywnego (zatwierdzonego) produktu biobójczego lub do zarejestrowania substancji czynnej i ubiegania się o pozwolenie na stosowanie.

Podsumowując, klient potrzebuje tych informacji aby móc importować swoje części/produkty do UE i wprowadzać je na rynek UE, oraz aby wspierać bieżące wysiłki na rzecz odpowiedzialnego stosowania produktów biobójczych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum Pomocy Dostawcy lub można się skontaktować z Assent Compliance pod adresem: compliancesupport@assentcompliance.com.

+1-877-902-3150 English

+1-855-724-7044 Deutsch

+1-855-724-5211 中文热线

+1-855-724-6196 Français

+1-855-724-6215 Italiano

+1-855-724-7015 日本語

+1-855-724-1775 Español

+1-855-724-4759 Português

+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze