Wniosek Regulacyjny Dotyczący Rozporządzenia REACH SVHC

Co to jest?
REACH to skrót od ‘Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals’ (Rejestracji, Oceny, Udzielania Zezwoleń i Stosowanych Ograniczeń w zakresie chemikaliów w ramach łańcucha dostaw),  a SVHC to skrót od ‘Substances of Very High Concern’ (Substancji Stanowiących Bardzo Duże Zagrożenie). Państwa klient prosi o deklaracje REACH SVHC, która stwierdza, czy dostarczane mu przez Was części/produkty zawierają SVHC powyżej czy poniżej 0,1% wagowo.

Rozumiemy, że Państwa firma może nie być zobowiązana do rejestracji części/produktów lub substancji, ale są Państwo zobowiązani do przekazania tych informacji swoim klientom. Wasz klient potrzebuje informacji z REACH SVHC dla części/produktów, które im są dostarczane aby dowiedzieć się, czy muszą być zarejestrowani.

Kliknij poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji na temat REACH SVHC i znaleźć najbardziej aktualną listę SVHC.

Jak zacząć?
Aby móc odpowiedzieć, będzie potrzebna informacja na temat substancji chemicznych zawartych w Waszych częściach/produktach. Jeśli nie produkujecie sami części/produktów, informacje można uzyskać zwracając się do swoich dostawców o dostarczenie deklaracji REACH SVHC, w której będą zawarte odpowiednie informacje.

Dlaczego mój klient pyta mnie o te informacje?
REACH SVHC jest rozporządzeniem europejskim, zgodnie z którym producenci i importerzy muszą powiadomić ECHA (Europejską Agencję Chemikaliów) o substancjach wymienionych na liście kandydackiej, które znajdują się w ich wyrobach, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki:

  • Substancja jest obecna w odpowiednich artykułach powyżej stężenia 0,1% wagowo.
  • Substancja jest obecna w tych odpowiednich artykułach w ilościach przekraczających łącznie jedną tonę rocznie.

Państwa klient potrzebuje tych informacji od Państwa, aby móc importować swoje części/produkty do UE.

Więcej informacji na temat wniosku REACH SVHC można znaleźć w naszym Centrum Pomocy Dostawcy lub kontaktując się z Assent pod adresem compliancesupport@assent.com.

+1-877-902-3150 English
+1-855-724-7044 Deutsch
+1-855-724-5211 中文热线
+1-855-724-6196 Français
+1-855-724-6215 Italiano
+1-855-724-7015 日本語
+1-855-724-1775 Español
+1-855-724-4759 Português
+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 10
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze