Wniosek Regulacyjny Dotyczący Dyrektywy RoHS

Co to jest?
RoHS to skrót od ‘Restriction of Hazardous Substances’ (Ograniczenie Stosowania Substancji Niebezpiecznych) i ogranicza stosowanie 10 substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Klient prosi o deklaracje RoHS, która stwierdza, czy dostarczane klientowi części/produkty zawierają którąkolwiek z 10 substancji objętych ograniczeniami powyżej 0,1% w/w.

Dla niektórych części/produktów dostępne są wyłączenia na czas określony. Kilka wyłączeń zostało dodanych od czasu publikacji dyrektywy, inne wygasły i nie mają już zastosowania; lista wyłączeń jest stale aktualizowana zgodnie z postępem technicznym. Najnowszą listę wyłączeń można znaleźć tutaj.

Nawet jeśli Wasze części/produkty nie są elektryczne lub elektroniczne, Wasz klient może nadal prosić o deklarację RoHS, jeśli zostanie ustalone, że Wasze części/produkty są zawarte w produkcie końcowym, który jest elektryczny lub elektroniczny, ponieważ cały produkt musi być zgodny z dyrektywą RoHS.

Kliknij poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji na temat dyrektywy RoHS 2011/65/UE oraz zmiany dyrektywy RoHS (UE) 2015/863.

Jak zacząć?
Aby móc odpowiedzieć, będzie potrzebna informacja na temat substancji chemicznych zawartych w Waszych częściach/produktach. Jeśli nie produkujecie sami części/produktów, informacje można uzyskać zwracając się do dostawców o dostarczenie deklaracji RoHS, w której będą zawarte odpowiednie informacje.

Dlaczego mój klient pyta mnie o te informacje?
Wasz klient żąda informacji RoHS dla części/produktów, które im dostarczacie w celu ustalenia, czy mogą one importować swoje części/produkty do UE. Istnieje ograniczenie dotyczące obecności 10 niebezpiecznych substancji RoHS w częściach/produktach powyżej 0,1% w/w, chyba że możliwe jest zastosowanie wyłączenia. 

Podsumowując, klient potrzebuje tych informacji od Was, aby sprzedawać swoje części/produkty w UE.

Więcej informacji na temat wniosku RoHS można znaleźć w naszym Centrum Pomocy Dostawcy lub kontaktując się z Assent pod adresem compliancesupport@assent.com.

+1-877-902-3150 English
+1-855-724-7044 Deutsch
+1-855-724-5211 中文热线
+1-855-724-6196 Français
+1-855-724-6215 Italiano
+1-855-724-7015 日本語
+1-855-724-1775 Español
+1-855-724-4759 Português
+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 3
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze