Wniosek Regulacyjny Dotyczący Wykazu Substancji Podlegających Ograniczeniom w Ramach REACH (Załącznik XVII)

Co to jest?
Substancje wymienione w Wykazie Substancji Podlegających Ograniczeniom w Ramach REACH (Załącznik XVII) podlegają ograniczeniom w lub zakazom dotyczących produkcji, sprzedaży lub stosowania substancji. Ograniczenie może miec zastosowanie do substancji w jej postaci własnej lub stosowanej w mieszaninie lub wyrobie.

Ograniczenia w ramach Rozporządzenia REACH nie są wszystkie takie same. Ograniczenie może wiązać się z całkowitym zakazem stosowania substancji lub może obejmować jedynie szczególne ograniczenia dotyczące jej stosowania. Niektóre substancje objęte ograniczeniami mogą być nadal stosowane na podstawie dotyczącego wyłączenia lub mogą być wykorzystywane do zastosowań, które nie są zakazane przez to ograniczenie. Na przykład, jeżeli substancja znajduje się na wykazie z ograniczeniem polegającym na zakazie mieszania jej z wodą, substancja ta może być w dalszym ciągu stosowana, jeżeli nie będzie miała kontaktu z wodą.

Jak mam zacząć?
Aby móc zrealizować to żądanie, potrzebne są informacje na temat substancji chemicznych zawartych w częściach lub produktach. Jeśli nie produkujecie tych części/produktów samodzielnie, informacje te należy uzyskać, zwracając się do dostawców.

Deklaracja powinna zostać złożona na papierze firmowym z aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej. 

Powinna ona również zawierać jasne stanowisko, czy części/produkty, które są dostarczane klientowi, zawierają, czy też nie zawierają żadnych substancji z listy w załączniku XVII. Należy również wspomnieć o ostatniej aktualizacji wykazu z czerwiec 2021 r., która obecnie zawiera 69 substancji.

Dlaczego mój klient pyta mnie o te informacje?
Celem Listy Substancji Podlegających Ograniczeniom w Ramach REACH jest zebranie informacji o tym, czy substancje wymienione w załączniku XVII są obecne w częściach/produktach dostarczanych klientowi. Pozwoli to klientowi na zidentyfikowanie wszelkich sytuacji, w których występują substancje objęte ograniczeniami przed wprowadzeniem produktu na rynek UE oraz udokumentować ich zgodność.

Podsumowując, klient potrzebuje tych informacji aby móc importować swoje części/produkty do UE i wprowadzać je na rynek UE.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum Pomocy Dostawcy lub można się skontaktować z Assent pod adresem: compliancesupport@assent.com.

+1-877-902-3150 English
+1-855-724-7044 Deutsch
+1-855-724-5211 中文热线
+1-855-724-6196 Français
+1-855-724-6215 Italiano
+1-855-724-7015 日本語
+1-855-724-1775 Español
+1-855-724-4759 Português
+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze