Wniosek Regulacyjny Dotyczący Koreańskiej Dyrektywy RoHS

Co to jest?
Koreańska Dyrektywa RoHS (formalnie Ustawa o Recyklingu Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz Pojazdów) jest wieloaspektowym rozporządzeniem dotyczącym ochrony środowiska, które weszło w życie w 2008 roku. Rozporządzenie ogranicza sześć substancji powyżej określonego progu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz pojazdach.

Ostatecznym celem Koreańskiej Dyrektywy RoHS jest ograniczenie stosowania tych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zwiększenie obecności na rynku alternatywnych, przyjaznych dla środowiska substancji oraz poprawa współpracy między producentami a podmiotami zajmującymi się recyklingiem.

Jak mam zacząć?
Aby móc zrealizować to żądanie, potrzebne są informacje na temat substancji chemicznych zawartych w częściach lub produktach. Jeśli nie produkujecie tych części/produktów samodzielnie, informacje te należy uzyskać, zwracając się do dostawców.

Deklaracja powinna zostać złożona na papierze firmowym z aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej. 

Powinna ona również zawierać jasne stanowisko, czy części/produkty dostarczane klientowi zawierają, czy też nie zawierają żadnej z sześciu substancji objętych Koreańską Dyrektywą RoHS.

Dlaczego mój klient pyta mnie o te informacje?
Klient prosi o te informacje, aby dowiedzieć się, czy dostarczone części/produkty zawierają którąkolwiek z sześciu substancji, które są objęte Koreańską Dyrektywą RoHS. Informacje te są im potrzebne jako kluczowy element ich szerszej strategii w celu zapewnienia zgodności z Koreańską Dyrektywą RoHS.

Podsumowując,  klient potrzebuje tych informacji aby móc wprowadzić swoje części/produkty na rynek Koreański.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum Pomocy Dostawcy lub można się skontaktować z Assent pod adresem: compliancesupport@assent.com.

+1-877-902-3150 English
+1-855-724-7044 Deutsch
+1-855-724-5211 中文热线
+1-855-724-6196 Français
+1-855-724-6215 Italiano
+1-855-724-7015 日本語
+1-855-724-1775 Español
+1-855-724-4759 Português
+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze