Wniosek Regulacyjny Dotyczący Dyrektywy 2008/98/WE w Sprawie Odpadów (SCIP)

O co chodzi w tym wniosku?
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (tzw. dyrektywa ramowa w sprawie odpadów czy Waste Framework Directive, WFD) została pierwotnie wdrożona w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie lub zmniejszanie negatywnych skutków wytwarzania i zarządzania odpadami. Dyrektywa ta została zaktualizowana w 2018 r., przy czym zarządzone zostało utworzenie bazy danych SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects - Products).

Ten wniosek dotyczy przekazania dodatkowych informacji na temat części/produktów, które zawierają substancje SVHC powyżej progu 0,1% w/w.

Od czego zacząć?
Obecnie jedynym sposobem na dostarczenie wymaganych informacji do klienta jest skorzystanie z osobistego linku do Portalu Dostawcy, który został przesłany pocztą elektroniczną. Części/produkty, które są dostarczane do klienta, są wymienione w Portalu. Jeśli te części/produkty nie zawierają żadnych SVHC, wniosek zostanie zamknięty po dostarczeniu deklaracji REACH SVHC. Jeśli jednak części/produkty zawierają SVHC powyżej progu 0,1% w/w, Twój klient będzie potrzebował dalszych informacji, aby móc przekazać je do bazy danych SCIP, zanim części/produkty będą mogły być wprowadzone na rynek UE.

Dlaczego mój klient pyta mnie o te informacje?
Klient prosi o te informacje, aby móc przesłać wszystkie aktualnie dostępne informacje na poziomie wyrobu do bazy danych SCIP dla wszystkich części/produktów, które zawierają SVHC powyżej progu 0,1% w/w. Informacje te muszą być przekazane do bazy danych SCIP do 5 stycznia 2021 r., zanim części/produkty będą mogły być wprowadzone na rynek UE.

Podsumowując, Twój klient potrzebuje tych informacji aby móc importować swoje części/produkty do UE i wprowadzać je na rynek UE.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum Pomocy Dostawcy lub można się skontaktować z Assent pod adresem: compliancesupport@assent.com.

+1-877-902-3150 English
+1-855-724-7044 Deutsch
+1-855-724-5211 中文热线
+1-855-724-6196 Français
+1-855-724-6215 Italiano
+1-855-724-7015 日本語
+1-855-724-1775 Español
+1-855-724-4759 Português
+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze