Wniosek Regulacyjny Dotyczący Dyrektywy 2008/98/WE w Sprawie Odpadów (SCIP)

Co to jest?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (tzw. dyrektywa ramowa w sprawie odpadów czy Waste Framework Directive/WFD) została pierwotnie wdrożona w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie lub zmniejszanie negatywnego wpływu wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi. Dyrektywa ramowa UE w sprawie odpadów została zaktualizowana w 2018 r., upoważniając do utworzenia bazy danych SCIP (Substances of Concern In Articles). Baza ta zawiera szczegółowe informacje o wyrobach zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC), które znajdują się na liście kandydackiej REACH.

Ta prośba dotyczy dostarczenia dodatkowych informacji na temat części/produktów, które zostały zgłoszone jako zawierające SVHC powyżej progu 0,1% w/w.

Jak zacząć?

Obecnie jedynym sposobem na dostarczenie żądanych informacji do klienta jest skorzystanie z osobistego linku do Portalu Dostawcy, który został przesłany Wam pocztą elektroniczną. Części/produkty, które są dostarczane do klienta, są wymienione w Portalu. Jeśli te części/produkty nie zawierają żadnych SVHC, wniosek zostanie uzupełniony po dostarczeniu deklaracji SVHC REACH. Jeśli części/produkty jednak zawierają SVHC powyżej progu 0,1% w/w, więcej informacji jest potrzebnych, aby klient mógł dostarczyć je do bazy danych SCIP zanim części/produkty będą mogły być wprowadzone na rynek UE.

Dlaczego mój klient pyta mnie o te informacje?

Klient prosi o te informacje aby mógł przesłać wszystkie aktualnie dostępne informacje na poziomie wyrobu do bazy danych SCIP dla wszystkich części/produktów, które zawierają SVHC powyżej progu 0,1% w/w. Te informacje muszą być dostarczone do bazy danych SCIP do 5 stycznia 2021 r., zanim części/produkty będą mogły być wprowadzone na rynek UE.

Podsumowując, Wasz klient potrzebuje tych informacji aby móc importować swoje części/produkty do UE i wprowadzać je na rynek UE.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum Pomocy Dostawcy lub można się skontaktować z Assent Compliance pod adresem: compliancesupport@assentcompliance.com.

+1-877-902-3150 English

+1-855-724-7044 Deutsch

+1-855-724-5211 中文热线

+1-855-724-6196 Français

+1-855-724-6215 Italiano

+1-855-724-7015 日本語

+1-855-724-1775 Español

+1-855-724-4759 Português

+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze