Wniosek Regulacyjny Dotyczący AD-DSL

Co to jest?

AD-DSL to skrót od “Aerospace and Defense Declarable Substances List” i jest standardową listą używaną do zgłaszania substancji w przemyśle lotniczym i oraz obronnym. Lista została utworzona przez International Aerospace Environmental Group (IAEG), międzynarodowe stowarzyszenie handlowe dużych przedsiębiorstw z branży lotniczej.

Lista AD-DSL zawiera około 1,200 substancji, które są ograniczone i kontrolowane przez różne przepisy i wymagania branżowe. Lista jest używana do zgłaszania substancji w całym łańcuchu dostaw, w tym substancji chemicznych zawartych w produktach lub wykorzystywanych do wytwarzania produktów, a także tych substancji, które są wymagane podczas eksploatacji lub konserwacji produktów. 

Jak zacząć?

Najlepszym sposobem na dostarczenie żądanych informacji jest utworzenie i przesłanie dokumentu XML IPC-1754. IPC-1754 jest standardowym branżowym formatem pliku danych XML, zaprojektowanym w celu uproszczenia i ujednolicenia procesu wymiany danych w przemyśle lotniczym i obronnym (i innych branżach). IPC-1754 ułatwia przedsiębiorstwom import, przechowywanie i eksport informacji o substancjach.

Do generowania deklaracji XML w formacie IPC-1754 dostępne jest Narzędzie do Zgłaszania Materiałów Assent (Assent Materials Declaration Tool).

Można również użyć Narzędzie do Raportowania Substancji Chemicznych dla Przemysłu Lotniczego i Obronnego (Aerospace and Defence Substance Reporting Tool, tzw. AD-SRT), aby przechwycić te same dane, co w przypadku IPC-1754 XML. AD-SRT jest ulepszonym szablonem programu Excel i jest szczególnie skoncentrowany na raportowaniu wykazu substancji AD-DSL. Ponieważ AD-SRT jest narzędziem offline, deklaracje AD-SRT nie mogą być automatycznie współdzielone z systemami danych innych firm. W przypadku złożenia AD-SRT za pośrednictwem Portalu Dostawcy Assent (Assent Supplier Portal), plik jest automatycznie przerobiony do formatu IPC-1754 XML.

Dlaczego mój klient pyta mnie o te informacje?

Przemysł lotniczy i obronny stoi w obliczu szczególnie trudnej sytuacji w zakresie zgodności z przepisami. Niektóre kluczowe czynniki obejmują:

  • Niezwykle skomplikowane, warstwowe i często międzynarodowe łańcuchy dostaw
  • Rozwijająca się dziedzina obowiązujących przepisów dotyczących różnych lokalizacji
  • Wyjątkowo złożone produkty, komponenty i procesy
  • Krajowe i międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i poufności
  • Względy handlu międzynarodowego
  • Rygorystyczne względy jakości i bezpieczeństwa

Państwa klient wykorzysta dostarczone przez Państwa informacje w celu zebrania informacji o dostawcach substancji z listy AD-DSL. Informacje te pozwolą klientowi ocenić jego status zgodności z obowiązującymi przepisami i określić niezbędne dalsze kroki.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum Pomocy Dostawcy lub można się skontaktować z Assent Compliance pod adresem: compliancesupport@assentcompliance.com.

+1-877-902-3150 English

+1-855-724-7044 Deutsch

+1-855-724-5211 中文热线

+1-855-724-6196 Français

+1-855-724-6215 Italiano

+1-855-724-7015 日本語

+1-855-724-1775 Español

+1-855-724-4759 Português

+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze