Kryteria Przyjęcia Deklaracji Dotyczącej Dyrektywy 2006/66/WE w Sprawie Baterii i Akumulatorów

WAŻNE - Niniejsze wytyczne mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Niniejszy przewodnik zawiera standardową listę kontrolną Assent Compliance w celu dokonania przeglądu deklaracji dotyczących zgodności z wymogami w zakresie ograniczenia stosowania substancji określonych w Dyrektywie 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG. Deklaracja odpowiednia musi zawierać następujące elementy:

 1. Powinna być na papierze firmowym.
  Musi wskazać, że deklaracja/certyfikat jest oficjalnym dokumentem przedsiębiorstwa.

 2. Zawiera właściwe odniesienie prawne do Dyrektywy 2006/66/WE.
  Należy podać rzeczywisty tytuł aktu prawnego, do którego deklaracja jest sporządzana w celu spełnienia wymogów, w tym przypadku Dyrektywa 2006/66/WE. Dopuszczalne nazwy:
  • Dyrektywa 2006/66/WE.
  • Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG.

 3. Zawiera unikalne odniesienie do części, produktów lub materiałów objętych deklaracją.

 4. Ogłasza status zgodności.
  • Stwierdza, że część(-i), produkt(-y) lub materiał(-y) nie wykorzystują żadnej z substancji określonych w dyrektywie w stężeniu wyższym niż ustalone limity, lub:
  • Stwierdza, że część(-i), produkt(-y) lub materiał(-y) wykorzystują substancje określone w dyrektywie w stężeniu wyższym niż ustalone limity i wskazuje która substancja jest obecna i w którym produkcie.

   W przypadku wszelkich produktów, które zawierają substancje w stężeniach przekraczających wartości progowe, ale są zgodne z przepisami dotyczącymi wyłączeń związanych z konkretnym zastosowaniem, deklaracja musi również określać produkt(-y) i przytaczać odpowiednie wyłączenia.

 5. Musi być podpisana przez odpowiedniego, upoważnionego przedstawiciela.
  Należy podać nazwisko, dane kontaktowe i stanowisko.

 6. Zawiera zaktualizowaną datę wydania.
  Deklaracje nie powinny być starsze niż jeden rok.


Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze