Informacje o Europejskiej dyrektywie w sprawie odpadów (EU Waste Framework Directive)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów (2008/98/WE) została pierwotnie wdrożona w celu zapobiegania lub zmniejszenia negatywnych skutków środowiskowych i zdrowotnych wytwarzania i zarządzania odpadami.

Dyrektywa została zaktualizowana w 2018 r., ponieważ podmioty gospodarujące odpadami uznały instrukcje dotyczące utylizacji dostarczane przez producentów i importerów operujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) za niewystarczające. Przez to substancje niebezpieczne nie były traktowane w odpowiedni sposób, a co za tym idzie, pracownicy oraz środowisko były narażane na niebezpieczeństwo. Sytuacja ta wskazywała na potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych.

W 2018 r. Unia Europejska wprowadziła zmiany do kilku przepisów regulujących sposób ponownego użytkowania (reuse), modyfikacji (repurpose), recyklingu oraz utylizacji produktów sprzedawanych w EEA. Do zmian tych należała aktualizacja dyrektywy w sprawie odpadów (2018/851), która obejmuje wszystkie produkty sprzedawane w UE niezależnie od ich kraju pochodzenia. Oznaczało to wprowadzenie równych zasad dla wszystkich firm sprzedających produkty a terenie EEA.

Zaktualizowana dyrektywa 2018/851 wprowadza pojęcia i definicje związane z gospodarowaniem odpadami, łącznie z recyklingiem i odzyskiwaniem. Ustala ona, kiedy odpady powinny być traktowane jako surowiec wtórny, co pozwala zainteresowanym stronom na rozróżnienie pomiędzy odpadami a produktami ubocznymi. Co więcej, dyrektywa ustanawia zasady gospodarowania odpadami; wprowadza ona obowiązek gospodarowania w sposób, który nie naraża zdrowia ludzkiego ani środowiska kładąc nacisk na zapobieganie powstawania odpadów oraz długoterminowe zastępowanie lub wycofywanie z produktów zbytecznych lub szkodliwych substancji.

 Stan ze stycznia 2020.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze