Wniosek Regulacyjny Dotyczący Niewolnictwa i Handlu Ludźmi

Co muszę wiedzieć o Przepisach i Regulacjach dotyczących Zwalczania Niewolnictwa i Handlu Ludźmi?

Jeśli Państwo otrzymaliście prośbę od klienta o wypełnienie Szablonu Niewolnictwa i Handlu Ludźmi (STRT), nie ma powodu do niepokoju. Jest to czynność należytej staranności, którą musi wykonać klient i w żaden sposób nie stanowi oskarżenia waszej firmy.

Dlaczego mój klient pyta o te informacje? 

Państwo zostaliście poproszeni o wypełnienie formularza STRT, ponieważ wasz klient musi podlegać jednemu lub kilku prawom i przepisom dotyczącym Niewolnictwa i Handlu Ludźmi, jak np. Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (TFTEA), UK Modern Slavery Act (Section 54 - Transparency in Supply Chains), Australia Modern Slavery Act and US Federal Acquisition Regulation final rule on Combating Trafficking in Persons (52.222-50). Klient zachowuje należytą staranność w odniesieniu do swojego łańcucha dostaw i potrzebuje waszego udziału, aby spełnić swoje zobowiązania w zakresie należytej staranności.

Czy te działania są absolutnie wymagane?

Odmowa przekazania żądanych informacji może wpłynąć na dostęp klienta do rynku amerykańskiego, utrzymania umów z dużymi nabywcami instytucjonalnymi i korporacjami oraz utrzymania zaufania akcjonariuszy i społeczności, w których działa. Odmowa przekazania żądanych informacji klientowi może być podstawą do zakończenia działalności biznesowej. 

Co jest wymagane?

Potrzebne jest dostarczenie klientowi kompletnego Szablonu Ryzyka Niewolnictwa i Handlu Ludźmi (STRT) wraz z dokumentacją uzupełniającą. Formularz STRT powinien być wypełniony przez osobę w waszej organizacji, która ma wystarczającą wiedzę dotyczącą zarządzania waszej organizacji ryzykiem związanym z Niewolnictwem i Handlem Ludźmi. Ponieważ odpowieć organizacji często dotyczy wielu działów, osoba ta może wymagać współpracy ze strony wielu grup, takich jak dział kadr, dział prawny, dział zaopatrzenia, dział odpowiedzialności korporacyjnej i spraw korporacyjnych.

Jaki jest główny cel tego wymagania?

Pytania klienta skupiają się na ocenie narażenia organizacji na ryzyko związane z Niewolnictwem i Handlem Ludźmi oraz tam, gdzie takie ryzyko istnieje, na ocenie działalności organizacji w sprawie zarządzania tym ryzykiem. Wasz klient wykorzysta te dane w celu ustanowienia swoich dalszych działań w zakresie należytej staranności. STRT został zaprojektowany przez Social Responsibility Alliance w celu doskonalenia współpracy firm w zakresie Niewolnictwa i Handlu Ludźmi. STRT to bezpłatny, standardowy szablon, który jest dostępny do pobrania na stronie www.sraglobal.org

Jeśli Państwo macie pytania, proszę skontaktować się z nami pod numerem +1-855-724-5210 lub napisać do nas na adres compliancesupport@assentcompliance.com.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze