Czym jest “wyrób” w rozumieniu REACH?

Pytanie: Jak zdefiniowany jest “wyrób” w rozporządzeniu REACH, szczególnie w przypadku produktów będących komponentami, które są montowane i importowane do UE jako gotowe produkty? Słyszałem/am, zdanie "once an article, always an article" - co to znaczy, i jak wpływa to na moje obowiązki?

Odpowiedź: W rozporządzeniu REACh wyrób zdefiniowany jest jako “przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, lub wygląd, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny”. 

Do 2015 r. powszechnie przyjmowano, że wyrób złożony składający się z wielu części uznawany jest za pojedynczy wyrób. Jednak w 2015 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ustanowił definicję "Once An Article, Always An Article". Oznacza ona, że jeżeli produkt lub komponent w jakimkolwiek momencie spełnia powyższą definicję “wyrobu”, pozostaje on uznawany za wyrób także wtedy, jeśli ostatecznie jest wmontowany w większy produkt. Na przykład części wmontowane w system ABS lub dielektryk w kondensatorze prawdopodobnie uznane będą za wyroby, i będą musiały spełniać wymagania REACH.

Jeżeli wyrób zawiera substancję SVHC w stężeniu przewyższającym 0,1% w/w, dostawca (oraz każdy kupujący) ma obowiązek informacyjny w łańcuchu dostaw. Więcej informacji na temat tego obowiązku znaleźć można w artykule  REACH SVHC Communication & Reporting Requirements.

Przykłady:

Obiekty złożone to obiekty, które składają się z więcej niż jednego wyrobu. W obiektach złożonych kilka wyrobów może być połączonych lub zmontowanych. Im więcej wyrobów wchodzi w skład obiektu złożonego, tym bardziej skomplikowany się on staje. Przykładem obiektu złożonego jest termometr, który składa się z więcej niż jednego wyrobu oraz zawiera substancję/mieszaninę jako nieodłączny element.

Ponadto bardzo złożony obiekt odnosi się do połączenia prostszych obiektów złożonych oraz dalszych wyrobów. Przykłady bardzo złożonych obiektów, to listwa elektryczna o wielu gniazdkach, sofa, rower, telefon komórkowy, komputer, kamera wideo, samochód, czy samolot.

mceclip0.png

Rysunek 1: Rodzaje obiektów złożonych.

Więcej informacji na temat definicji wyrobu w rozumieniu REACh znaleźć można w raporcie Assent REACH: Applying the New Article Interpretation.

Zobacz także: REACH Concentration Calculations (W/W)

Źródło: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_en.pdf

Stan z dnia 24 października 2019

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze