KRYTERIA PRZYJĘCIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ CALIFORNIA PROPOSITION 65

WAŻNE - Niniejsze wytyczne mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Niniejszy przewodnik zawiera standardową listę kontrolną Assent Compliance w celu dokonania przeglądu deklaracji dotyczących zgodności z California Proposition 65 (“The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986”). Poniższe kryteria przyjęcia służą do informowania o obecności substancji na liście California Proposition 65.

 1. Powinna być na papierze firmowym. Musi wskazać, że deklaracja/certyfikat jest oficjalnym dokumentem przedsiębiorstwa.

 2. Zawiera właściwe odniesienie prawne. Oznacza to, że dostawca posiada pewną wiedzę na temat przepisu.
  • Rzeczywisty tytuł prawny: The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Ustawa z 1986 r. o bezpieczeństwie wody pitnej i egzekwowaniu przepisów dotyczących toksyczności).

 3. Zawiera unikalne odniesienie do części lub produktów objętych deklaracją.
  • Może to być deklaracja na poziomie częściowym, która wymaga wyszczególnienia określonych części, lub na poziomie przedsiębiorstwa (ogólne oświadczenie), która nie wymaga wymieniania części lub produktów.

 4. Zawiera datę wydania. Ze względu na częste aktualizacje wykazu substancji objętych California Proposition 65, deklaracje nie powinny być starsze niż jeden (1) rok, chyba że:
  • Państwa firma nie zgłasza żadnej substancji.
  • Branża zgłaszającego często zmienia materiały w produkcji części objętych tą deklaracją, w którym to przypadku powinna być aktualizowana po istotnej zmianie.

 5. Ogłasza status zgodności.
  • Stwierdza, że część(-i) lub produkt(-y) nie zawiera(-ją) żadnych substancji znajdujących się na liście California Proposition 65.
   • Należy zwrócić uwagę, że jest to podejrzana deklaracja, ponieważ większość produktów będzie zawierać co najmniej jedną substancję. 
  • Stwierdza, że część(-i) lub produkt(-y) zawiera(-ją)  substancje znajdujące się na liście California Proposition 65.
   • Musi zidentyfikować substancję lub substancje powodujące niezgodność w odniesieniu do części lub produktu.

 6. Deklaruje obecność substancji (jeśli dotyczy):  Jeżeli część(-i) lub produkt(-y) zawiera(-ją) substancje podlegające zgłoszeniu, zgłoszenie musi zawierać nazwę i stężenie co najmniej jednej (1) substancji obecnej w produkcie.
  • Uwaga: W miarę możliwości należy podać odniesienie do tego, który składnik i/lub materiał zawiera substancję (tj. krótki opis lokalizacji substancji w obrębie danej części).

 7. Musi być podpisana przez odpowiedniego, upoważnionego przedstawiciela.
  • Należy podać nazwisko, dane kontaktowe i stanowisko.
  • Musi być pracownikiem firmy wydającej deklarację. 
  • Stanowisko pracy powinno wskazywać stopień znajomości materiałów lub produktu wystarczający do określenia statusu zgodności i pozycja powinna być adekwatna do związania firmy.
   • np. inżynieria, jakość, materiały, kierownik ds. zgodności.


Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze