Wniosek Regulacyjny Dotyczący California Proposition 65

Co to jest?
California Proposition 65, znana również jako “Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act”, wymaga, aby przedsiębiorstwa dostarczały ostrzeżenia dla Kalifornijczyków o znacznym narażeniu na substancje chemiczne, które powodują raka, wady wrodzone lub są szkodliwe dla rozrodczości. 

Rozporządzenie wymaga etykietowania produktów zawierających substancje chemiczne, o których wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub są szkodliwe dla rozrodczości. Możliwe, że Wasza firma nie będzie musiała umieszczać etykiety na Waszych częściach/produktach. Jednakże, zgodnie z California OEHHA i California Proposition 65, nadal wymagane jest dostarczenie informacji na temat części/produktów sprzedawanych innej firmie, zawierających substancje z grupy Proposition 65, na które użytkownik końcowy lub pracownik mógłby być narażony przy normalnym użytkowaniu części/produktów. Informacje przekazane zapewniają że klient może dostarczyć ostrzeżenia do użytkowników końcowych lub ich pracowników w razie potrzeby. 

Nawet jeśli Wasza firma nie sprzedaje żadnych części/produktów bezpośrednio do Kalifornii, Wasz klient może sprzedawać Wasz produkt lub części Waszego produktu do Kalifornii i dlatego Wasza firma jest zobowiązana do dostarczenia informacji swoim klientom w formie deklaracji dotyczącej Proposition 65.

Jeśli firma zatrudnia mniej niż 10 pracowników, nie ma obowiązku umieszczania etykiet ostrzegawczych na częściach/produktach. Jednakże, nadal wymagane jest dostarczenie informacji swoim klientom w formie deklaracji dotyczącej Proposition 65. 

Kliknij poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji na temat Proposition 65 i najbardziej aktualną listę substancji Proposition 65.

Jak zacząć?
Aby móc odpowiedzieć, będą potrzebne informacje na temat substancji chemicznych zawartych w Waszych częściach/produktach. Jeśli nie produkujecie części/produktów samodzielnie, informacje można uzyskać zwracając się do swoich dostawców o dostarczenie deklaracji dotyczącej Proposition 65, w której będą zawarte odpowiednie informacje. 

Dlaczego mój klient pyta mnie o te informacje?
Wasz klient żąda od Waszej firmy deklaracji Proposition 65 dla części/produktów, które im dostarczacie. Deklaracja musi stwierdzać, czy części/produkty zawierają lub nie zawierają substancji znajdujących się na liście Proposition 65, na które użytkownik końcowy lub pracownik mógłby być narażony przy normalnym użytkowaniu części/produktów. Jeżeli części zawierają pewne substancje, deklaracja musi określać, która część zawiera które substancje i rodzaj szkody, jaką mogą one spowodować. Informacje te można znaleźć na liście substancji Proposition 65.

Klient potrzebuje tych informacji w celu ustalenia, czy ma obowiązek etykietowania swojego produktu końcowego.

Więcej informacji na temat wniosku California Proposition 65 można znaleźć w naszym w naszym Centrum Pomocy dla Dostawców lub kontaktując się z Assent pod adresem compliancesupport@assent.com.

+1-877-902-3150 English
+1-855-724-7044 Deutsch
+1-855-724-5211 中文热线
+1-855-724-6196 Français
+1-855-724-6215 Italiano
+1-855-724-7015 日本語
+1-855-724-1775 Español
+1-855-724-4759 Português
+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze