Wniosek dotyczący Minerałów z obszarów ogarniętych konfliktami (Conflict minerals) i formularz Conflict Mineral Reporting Template

O co chodzi?
Wniosek ten umożliwia firmom stwierdzić, czy ich produkty zawierają cynę, wolfram, tantal lub złoto (tzw. 3TG), niezależnie od regionu, z którego są one pozyskiwane. Ponieważ większość firm nie może stwierdzić tego samodzielnie, zbierają one informacje ze swojego łańcucha dostaw, aby sprostać swoim zobowiązaniom sprawozdawczym.

Należy zauważyć, że formularz CMRT w wersji 6.1 jest wymagany niezależnie od tego, czy części/produkty Państwa firmy zawierają którykolwiek z minerałów 3TG czy też nie. Nie ma także znaczenia, skąd pochodzą minerały 3TG; jeżeli są one zawarte w częściach/produktach Państwa firmy, należy zadeklarować ich obecność. Pozyskiwanie minerałów 3TG z Demokratycznej Republiki Konga oraz sąsiednich krajów nie jest zabronione. Tylko niektóre z hut w tym regionie są powiązane finansowo lub przynoszą korzyści grupom zbrojnym.

Od czego zacząć?
Można zacząć od wysłania pustego formularza CMRT do Państwa własnych istotnych dostawców z prośbą o jego wypełnienie. Zazwyczaj CMRT przekazywany jest w łańcuchu dostaw, dopóki nie będzie możliwe ustalenie, gdzie minerały zostały rafinowane i przetopione.

Kiedy już otrzymają Państwo wypełnione formularze CMRT, będą mieli Państwo wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia własnego CMRT. Celem CMRT jest określenie obecności minerałów 3TG w częściach/produktach Państwa firmy, niezależnie od tego, w których częściach/produktach są one zawarte. Warto zauważyć, że nie muszą Państwo czekać z opracowaniem własnego CMRT na odpowiedzi od wszystkich dostawców Państwa firmy, ponieważ w pytaniu 6. formularza można określić kompletność informacji podając procent uzyskanych dotychczas odpowiedzi.

Dlaczego mój klient prosi mnie o te informacje?
Niektóre firmy zbierają informacje na temat minerałów z obszarów ogarniętych konfliktami, ponieważ są one zobowiązane do złożenia raportu Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), inne zaś w celu odpowiedzi na wnioski swoich klientów. Ponadto niektóre przedsiębiorstwa zbierają dane w ramach należytej staranności dotyczącej pochodzenia ich części/produktów. Dla wielu gałęzi przemysłu, niezależnie od tego, czy jest to ich obowiązek czy też nie, zbieranie informacji na temat minerałów pochodzących z obszarów ogarniętych konfliktami należy do dobrych praktyk.

CMRT (Conflict Minerals Reporting Template 6.1)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Centrum Pomocy Dostawcy lub można się skontaktować z Assent pod adresem: compliancesupport@assent.com.

+1-877-902-3150 English
+1-855-724-7044 Deutsch
+1-855-724-5211 中文热线
+1-855-724-6196 Français
+1-855-724-6215 Italiano
+1-855-724-7015 日本語
+1-855-724-1775 Español
+1-855-724-4759 Português
+1-855-724-5210 Polski

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 10
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze