Czym jest rozporządzenie REACH?

Europejskie rozporządzenie REACH (KE 1907/2006) dotyczy rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

REACH ma na celu ochronę ludzi i środowiska przed potencjalnie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Rozporządzenie to nakłada na przemysł obowiązek zarządzania ryzykiem związanym z tymi substancjami obecnymi na rynku oraz udostępniania użytkownikom i konsumentom istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa.

REACH nadaje także priorytetowe znaczenie stopniowemu wycofywaniu niektórych z najniebezpieczniejszych substancji chemicznych używanych w produktach, gdy tylko dostępne będą odpowiednie zamienniki.

Więcej informacji dotyczących rozporządzenia REACH znaleźć można w publikacji Assent Understanding the REACH Authorisation & Restricted Substances Lists.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze