Kryteria przyjęcia deklaracji dotyczącej Ustawy o Kontroli Substancji Toksycznych (Toxic Substances Control Act, TSCA)

WAŻNE – Niniejszy poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Ten poradnik dotyczy demonstracji przestrzegania restrykcji obejmujących substancje trwałe, zdolne do biokumulacji i toksyczne (PBT), które wprowadzone zostały w 2021 roku przez amerykańską Ustawę o Kontroli Substancji Toksycznych (U.S. Toxic Substances Control Act, TSCA). Poniższe kryteria przyjęcia deklaracji dotyczą przekazywania informacji o występowaniu pięciu substancji PBT objętych restrykcjami przez TSCA w styczniu 2021.

 1. Papier firmowy: Deklaracja powinna zawierać logo, adres, oraz dane kontaktowe przedstawiciela firmy. Deklaracja musi wskazywać, że jest ona oficjalnym dokumentem przedsiębiorstwa wydanym przez jego pracownika.


 2. Właściwe odniesienie prawne: Oznacza to, że dostawca posiada pewną wiedzę na temat przepisu oraz substancji objętych deklaracją.
  • Faktyczna nazwa przepisu: "Regulation of Persistent, Bioaccumulative, and Toxic Chemicals Under TSCA Section 6(h)".
  • Inne możliwe odniesienie: "86 FR 866, 86 FR 880, 86 FR 894, i6 FR 911, and 86 FR 922." ("FR" może być zastąpione przez "Federal Register”).


 3. Jasne odniesienie do części: dokument musi zawierać jasne odniesienie do części lub produktów objętych deklaracją. Może to być:
  • Oświadczenie na poziomie przedsiębiorstwa lub oświadczenie zbiorcze bez listy konkretnych części, np. "To oświadczenie odnosi się do wszystkich produktów sprzedawanych przez ABC Corporation," "To oświadczenie odnosi się do wszystkich produktów produkowanych przez ABC Corporation za wyjątkiem tych wymienionych poniżej", itd.
   • Części/produkty, które nie są zgodne, lub które są zgodne na podstawie zwolnień (ang. exemptions) muszą jednak być jednoznacznie wskazane.
  • Deklaracja wskazująca osobno konkretne części.


 4. Data: Deklaracje nie powinny być starsze niż 1 rok.


 5. Status zgodności:
  • Deklaracja stwierdza, że produkty są zgodne z przepisem i żadna z pięciu substancji PBT objętych restrykcjami nie jest celowo dodana do tych części lub produktów, LUB
  • Deklaracja stwierdza, że produkty zawierają jedną lub więcej z pięciu substancji PBT objętych restrykcjami, lecz są zgodne z przepisem z powodu zastosowania zwolnienia (ang. exemption), LUB
  • Deklaracja stwierdza, że produkty są niezgodne z przepisem i zawierają jedną lub więcej z substancji PBT objętych restrykcjami.


 6. Deklaracja zawartych substancji (jeśli dotyczy): Jeśli część lub części zawierają którąś z substancji, deklaracja musi zawierać nazwę substancji oraz jej stężenie. Jeśli część jest zgodna z przepisem z powodu zastosowania zwolnienia (ang. exemption), należy podać, które ze zwolnień znajduje zastosowanie.
  • Jeśli to możliwe, należy podać informację wyjaśniającą, który komponent i/lub materiał zawiera substancję (może to być na przykład zwięzły opis elementu wewnątrz części/produktu).


 7. Podpis uprawnionego przedstawiciela:
  • Należy podać imię, nazwisko, dane kontaktowe i stanowisko.
  • Osoba ta musi być pracownikiem firmy wydającej deklarację. 
  • Stanowisko pracy powinno wskazywać na stopień znajomości materiałów lub produktu wystarczający do określenia statusu zgodności (e.g. Inżynieria, Jakość, Materiały, Kierownik ds. zgodności).

Stan z dnia 2021-05-10.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze